Underhållsplan

En fastighet mår bra av regelbunden översyn och ett gott underhåll.

I en underhållsplan ingår bl a följande:

  • besiktning
  • utredning
  • åtgärdsförslag
  • underhållsplan


Vi ansvarar för genomförandet och kontroller samt fortlöpande avrapportering till er.

Planea AB en del av

Besöksadress:
Industrivägen 12, Umeå
e-post: info@planea.se