Besiktning

Vi utför och utför samordnar oberoende statusbesiktningar och entreprenadbesiktningar av flerbostadshus, industrilokaler och kontor.

Vid behov samverkar vi med tekniska experter inom exempelvis el, vvs, styr och regler med mera.

Vi har lång branscherfarenhet och samarbetar med konsulter som har rätt kompetens inom olika specialområden.

Planea AB en del av

Besöksadress:
Industrivägen 12, Umeå
e-post: info@planea.se