Åtgärdsförslag

Efter analys och besiktning lämnar vi ett åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslagen kan kompletteras med tidplan och kostnadskalkyl.

Planea AB en del av

Besöksadress:
Industrivägen 12, Umeå
e-post: info@planea.se