LAV, BARK, Kv A & PRIMUS
flerfamiljshus, Umeå

Uppdrag: Fuktsakkunnig i nyproduktion
Beställare: Bonava

Brandskada, Umeå

Uppdrag: Storskadesamordning
Beställare: Rikshem

Östra Ersboda

Uppdrag: Projektledning, brandskada
Beställare: Umeå kommun

Skellefteå

Uppdrag: Materialinventering med fokus på asbest och PCB.
Beställare: Skellefteå Kraft

Brf Vildmannen

Uppdrag: Projektledning fasad, fönster och balkonger
Beställare: Brf Vildmannen

Hartvigsgården

Uppdrag: Byggprojektledning, fuktrisk- samt materialinventering
Beställare: Umeå kommun

Brf Träsnidaren

Statusbesiktning kök och våtrum
Beställare: Riksbyggen

Umeå Airport

Planerad underhållsinventering ut- och invändig
Beställare: Swedavia AB


Brf Essingeport. Stockholm

Uppdrag: Kontroll enstegstätad fasad
Beställare: Brf Essingeport. Stockholm

Komvux Vasaskolan

Uppdrag: Projekterings- och byggledning ombyggnation
Beställare: Umeå kommun


Galären, Luleå

Utredning fasad av granitkeramik
Beställare: Galären, Luleå

Umeå Folkets Hus

Uppdrag: Byggprojektledning ombyggnation administration & foajé
Beställare: Umeå Folkets Hus


Aqua Arena Holmsund

Projektledning och skadeutredning
Beställare: Umeå kommun

Mariehems Hälsocentral

Planerad underhållsinventering ut- och invändig
Beställare: Region Västerbotten


Hörnefors Hälsocentral

Planerad underhållsinventering ut- och invändig
Beställare: Region Västerbotten

Holmsundshus nr 1

Entreprenadbesiktning takrenovering
Beställare: Riksbyggen

Planea AB en del av

Besöksadress:
Industrivägen 12, Umeå
e-post: info@planea.se